Závody, Tréninky, Exhibice

V rámci podpory Hobby Horsingu se účastníme různých vystoupení, kde můžeme divákům představit a pomoci lépe vnímat Hobby Horsing jako opravdový a náročný sport! Zástupkyni Hobby Horse Claire sledovali diváci při předvedení krásného küru v rámci Velké noční ceny na Ptýrově, kde byla atmosféra opravdu úžasná! Účastníme se soutěží ve věkové kategorii 6-8 let a Open, kde i mezi staršími děvčaty dokáže naše zástupkyně občas vybojovat velmi pěkné umístění. Např. v open drezuře LarDen Challenge získala krásné 5. místo. 

Ale protože ani my nevíme o Hobby Horsingu všechno, musíme se také neustále vzdělávat. Zúčastnili jsme se např. tréninku s nejlepší finskou drezurní HH jezdkyní Alisou Aarniomäki (Widnahorses) a nově nabyté vědomosti zasazujeme do tréninkového plánu. 

Jak se nám v jednotlivých sezónách dařilo se můžete podívat na odkazech níže: